ParadigmaCare

מערכת ParadigmaCare הינה מערכת ממוחשבת חדשנית הנותנת מענה כוללני לארגוני שהייה ממושכת (Long Term Care) כגון בתי אבות, דיורים מוגנים, מחלקות סיעודיות, מרכזים גריאטריים, בתי הורים בקיבוצים, מוסדות שיקומיים וכד'.

                                     יש בה הכל !

המוצר הינו רב-תחומי ואינטגרטיבי התומך בכל הפעילויות המבוצעות בארגון, תוך שימוש במערך הרשאות מתוחכם ודינאמי הניתן לשינוי.

המערכת גמישה להתאמה חכמה לכל ארגון על-פי אופיו, גודלו וצרכיו, מתבססת על תשתית טכנולוגית מודרנית, סטנדרטית, ובעלת תמיכה נרחבת.

המערכת נוחה וקלה לשימוש, משלבת גראפיקה מתקדמת, צבע וחלונות- עזר, ומקיימת ממשקים למערכות נוספות להנהלת חשבונות, מס"ב, טלפוניה, חשמל ואחרות.

על-פי מכרז משרד הבריאות 2012, ניתן לקבל תוספת תשלום של עד עשרות אלפי שקלים בשנה בכל מחלקה המפעילה מערכת מתוצרת פרדיגמה.

ParadigmaCare נשענת על בסיס ידע ישראלי ובינלאומי, וניסיון רחב שנים במאות ארגונים בישראל, ומאפשרת שליטה בתחומים הבאים:

התחום הטיפולי- ניהול מקצועי ממוחשב ברמה גבוהה של תיקים בריאותיים(Electronic Health Record) באופן היוצר אינטגרציה מלאה בין אנשי הצוות הרב מקצועי, מייעל את הטיפול וההתנהלות, מתריע ומחולל תהליכים ועוד.

התחום הניהולי- ניהול אישי ודמוגרפי מפורט של הדיירים המטופלים, מעקב אחר מיקומם ותנועותיהם לרבות תפקוד, גורם מפנה. בקרת נוכחות תוך מתן כלי מעקב ושליטה להנהלה.

התחום הכספי – ניהול גמיש של תנאי ההתקשרות החוזית עם המטופלים ו/או הגורמים המשלמים, הפקת חיובים כספיים אוטומטיים, שחיקת פיקדונות, דוחות בקרה לניתוחי הכנסות ומעקב ועוד.

התחום השיווקי - ניהול קשרי לקוחות (CRM) של כל מערך השיווק והמכירות של הארגון בצורה מקצועית ומסודרת. תיעוד פניות ומגעים עם לקוחות, פיקוח על תהליכי המכירה השונים ויעילותם, תיעוד ויצירת מסמכים, ניהול יומן עבודה ופגישות, שליפה ופילוח של נתונים, זימון מעקבים אוטומטיים ועוד.

התחום התפעולי – ניהול לוגיסטי לרבות קיטלוג, קניינות, רכש, קבלה, ויסות, ניפוק, צריכה ואף ספירות מלאי. בנוסף, ניהול תחזוקה לרבות אחזקת שבר ואחזקה מונעת, מעקב ותיעוד תקלות ופקודות עבודה ועלותם, ניהול ומעקב צריכת חלפים, תכנית עבודה, יצירה אוטומטית של הוראות אחזקה, ניהול תיק לכל פריט ועוד.

 היחודיות במערכת ParadigmaCare:

• המערכת מאפשרת אינטגרציה ושיתוף מידע בין כל אנשי הצוות ובכך משפרת את איכות הטיפול.

• בכל מסך במערכת ניתן לפתוח חלון המכיל בתוכו משפטים מובנים כתחליף להקלדת מידע המשתמש.

• במערכת כלים ניהוליים רבים ומגוונים כגון: חיתוך נתונים, הפקת דוחות, כלי בקרה על פעולות שבוצעו או שלא בוצעו, תצוגות גראפיות עשירות ועוד.

• כל נתון או דיווח מוקלד לתוך המערכת פעם אחת בלבד ומנותב אל השדות הרלוונטיים.

• המערכת בעלת יכולת הגנה על המשתמש מפני טעויות בכך שהיא מכירה את צורת העבודה, החוקים והרגולציה, המדיניות המקומית בכל ההיבטים.

• המערכת בנויה לפי דרישות הרגולטור ואף מכילה בתוכה את ספר הנהלים המעודכן.

• אפשרויות תקשורת מגוונות כגון Outlook, SMS ועוד, הן חלק אינטגראלי מכלל הכלים העומדים לרשות אנשי הצוות בעבודה הממוחשבת.