תכולת מערכת

(רשימה חלקית)

מערכת מנהל ובקרה

ניהול תיקים מפורטים של נתוני הדיירים, ומעקב אחר תנועותיהם (אישפוז, בדיקות, חופשה וכד')

נתוני דמוגרפיה ורקע שונים ומאפיינים נוספים עפ"י הגדרת המשתמש

שליטה ובקרה על התפוסה על פי מחלקות/מיטות, שהיה באירגון, אישפוז בבי"ח ועוד

הפקת דוחות/טפסים לרשויות וגורמים שונים

טיפול בחיובים עפ"י אסמכתאות מטעם גורמים משלמים (קופ"ח, ביטוח)

שירות מעקב "בוקר טוב" לדיירים

תיכנון עבודות נקיון ומשק בחדרי דיירים ושטחים ציבוריים ומעקב תלונות דיירים

 

מערכת בריאות וטיפול

ניהול קבלה מקצועית של דיירים ושיחרורם

ניהול תיקים רפואיים מלאים ומפורטים (רגישויות, אבחנות, תרופות, טיפולים, מדידות וכד')

ניהול מעקב סיעודי ותיפקודי לרבות ADL ו- FIM, מעקב אירועים חריגים

ניהול פצעי לחץ, ניהול אומדן כאב

ייזום בדיקות שונות (אוטומטי ו/או ע"י רופא) ומעקב ממצאיהן

הפקה אוטומטית של מסמכים (הפנייה לבי"ח, ריכוז חלוקת תרופות וכד')

ניהול תיק סוציאלי

ניהול טיפולי פיזיותרפיה

ניהול דיאטה וכלכלה

ניהול ריפוי בעיסוק

ניהול קלינאות תקשורת

ניהול שירותי רוקחות

ניהול מטפלות

מערכת חיוב וגבייה

התחשבנות והפקת חיובים כספיים על בסיס הסכמי התקשרות וחוזים

תעריפים מוסדיים ותעריפים אישיים גמישים לרבות שיטות הצמדה מגוונות

חיוב בגין שירותים נוספים לרבות ממשקים למערכות טלפוניה וחשמל

קליטת נתוני חיוב מקוראים מגנטיים וכרטיסים חכמים

הפקת חיובים ו/או חשבוניות, הפקת קבלות וניהול כרטיס מעקב גביה

העברה אוטומטית של פקודות-יומן למערכות הנהלת החשבונות

הכנת נתונים להעברת חיובים למס"ב (הוראות קבע)

ניהול שחיקת פקדונות

ניתוחי הכנסות

 

מערכת שירותים טכניים

ניהול אחזקת שבר ו/או אחזקה מונעת של פריטים ומערכות

תכנית עבודה לאחזקה מונעת

תזכורת ומעקב אחר טיפולים מונעים (לרבות חידוש ביטוח) ועלותם

תיעוד ומעקב אחר תקלות וטיפולים מונעים ועלותם

הפקת הוראות עבודה 

הפקת מפרטי אחזקה מונעת 

 

מערכת ניהול לוגיסטי

ניהול ומעקב תנועות מלאי (קבלה, ויסות, ניפוק וצריכה) פריטים קבועים ו/או מתכלים

ניהול קניינות והזמנות פריטים לאירגון ולמחלקותיו

מעקב אחר ספירת מלאי כולל ספירה ראשונית ותקופתית, שליטה באינוונטר

ניהול מלא של בית מרקחת באינטגרציה עם המחלקות

שילוב ברקוד בניהול הלוגיסטי

שילוב מחשב נייד בספירות מלאי

 

מערכת קשרי לקוחות

ניהול הפניות והמגעים עם הלקוח/אנשי קשר

פיקוח על תהליכי המכירה השונים ויעילותם

שליפה, פילוח, זימון ומעקב אוטומטי

דוחות שליטה ובקרה על מערך השיווק והמכירות

אפשרות הפצה מאסיבית של זימונים 

אפשרות דיווח מאסיבי של השתתפות באירועים

 

מערכת משאבי אנוש

ריכוז תיקי עובדים

ניהול אירועים, חופשות והכשרות

ניהול הערכות עובדים וחוות-דעת

מעקב אחר תקנים ואיוש