מה חדש

  • טיפול פליאטיבי

 

  • מערך דוא"ל פנימי 

 

  • ניהול רוקחות

 

  • הודעות פטירה ממוחשבות

 

  • מדדי איכות בגריאטריה 2016