גופי טיפול-בית

נטלי - דיור מוגן בבית

עולי אירופה חיפה - דיור מושלם בבית

עידן ירושלים - שכונות תומכות