אינטגרציה והעשרה

מערכת ParadigmaCare כוללת סדרה ארוכה של מנגנונים ייחודיים להגברת האינטגרציה בין בעלי התפקידים, העשרת הידע המקצועי שלהם, כלי שליטה ובקרה לתיזכור ביצוע פעולות, מנגנוני התראה מקצועיים, וקישור לארכיוני מסמכים ותמונות.

ביניהם ניתן למנות (רשימה חלקית):

• העברה יזומה של הודעות בין מודולים שונים ובעיקר בין דיסציפלינות שונות 

• העברת מידע אוטומטית בין דיסציפלינות שונות ובעלי תפקידים

• מנגנוני בקרה עצמית והצגת התרעות בהתאם

• בדיקות והתרעות למניעת הזנת מידע שגוי/חסר/חריג

• יצירת תיזכורות אוטומטיות בהתאם לנוהלים ולמדיניות

• הצגת תיזכורות אישיות ברמת מטופל עפ"י דרישה

• מנגנוני התראה על אינטרקציה בין תרופות

• מנגנוני התראה על אינטרקציה בין תרופות ומזון ובין תרופות לגיל מבוגר

• שילוב מילונים מקצועיים כגון אבחנות ICD-9,

• שילוב תמונות, מסמכים סרוקים ומסמכים דיגיטאליים אחרים בתיק המטופל ועוד...