אחרים

  • איל"ן ישראל, איגוד ישראלי לילדים נפגעים
  • בית קסלר, מעון טיפולי שיקומי, קרית חיים

 

  • רמת הדסה כפר נוער, טבעון

 

  • מעון נכים, נתניה

 

  • מוריה חברת סיעוד, פקיעין

 

  • גראבסקי - מרכז שיקום, מגדל העמק

 

  • על"ה, בני ברק
  • על"ה, גדרה

 

  • מרכז הגנה לילדים ונוער לין, ירושלים